Opgaver og resultater

I Naturvejleder Faxes arbejdsplaner og årsrapporter kan du læse mere om projektets opgaver og resultater siden 2005.

 

Til Naturcenter Fiskerhusets forside

Om Naturvejleder Faxe

Samarbejdsprojektet Naturvejleder Faxe støttes af Faxe Kommunes forvaltninger for skole-, natur- og kulturområdet. Indsatsområderne er bl.a. naturvejledningsture for skoler, borgere og turister, lærernetværk, deltagelse i kommunale naturprojekter, og samarbejde med kommunens foreninger og frivillige. 

Naturvejleder Sara Gelskov er ansat på Østsjællands Museum, og sidder på kontor dels på Geomuseum Faxe og på Center for Børn og Undervisning.  

Projektet Naturvejleder Faxe har siden 2010 videreført Faxe Kommunes del af formidlingsprojektet Naturvejlederen ved Præstø Fjord, herunder ansvaret for formidling i Naturcenter Fiskerhuset på Feddet. 

Læs kort beskrivelse af formidlingsprojektet Naturvejleder Faxe.