Strandparken: bålhytte og naturbase

Strandparken er et lille naturområde ejet af Faxe Kommune. Her er adgang for alle, der har lyst til at bruge tid i naturen. I Strandparken er der mange muligheder for at opleve naturen, her er strand, en stribe kystskov, stier til at færdes på, borde og bænke samt en bålhytte.

Strandparken – engang gartneri med karpedam
Området her ved Strandparken blev i 1930'erne købt af grosserer Georg Hansen fra København. Under et sommerophold på badehotel "Solvang" (nu: Faxehus Efterskole) fandt han, at området var velegnet til gartneri. Han købte det, og efter dræning og tilberedning af jorden oprettede han et veldrevet gartneri. Under besættelsen anlagde han desuden et stort bassin langs Strandvejen til opdræt af karper, som er en velsmagende spisefisk. Bassinet kan endnu anes i landskabet, hvis man bevæger sig ud i området fra det sekskantede kaffebord ved P-pladsen.

Bålhytten
Bålhytten er åben for alle der vil bruge mere tid i naturen. I bålhytten kan man spise madpakken, hvile benene eller tænde et bål.

Større grupper og institutioner kan med fordel varsle deres ankomst ved at sende en mail til Maiken Højgaard Toftholm mato@faxekommune.dk, der er leder af Børnehuset Mælkevejen og tovholder på naturbasens kalender. Bemærk dog at selvom man har meldt sin ankomst, så kan der altid komme andre gæster i bålhytten, såsom vandrere og familier. Blot kan vi med kalenderen sørge for at der ikke er flere store grupper der booker samtidig.

Bål et hyggeligt samlingspunkt

Det er tilladt at tænde bål på bålpladsen. Medbring selv tørt brænde og vand til at slukke ilden. Det er desuden tilladt at samle løse grene på skovbunden, men bræk ikke grene af træerne! Der er en sav på bagsiden af hytten, samt en kasse til brænde. Fyld gerne nyt brænde i kassen, så er der også tørt brænde til den næste gæst.

Sjællandsleden
Sjællandsleden er et kystnært stisystem der forbinder store dele af Sjælland. Fra Strandparken kan man hægte sig på stien mod syd til fx Feddet og Præstø, og mod nord til fx Vemmetofte Strandskov og Stevns Klint. Der findes også en sløjfe af Sjællandsleden der runder Faxe by, den begynder mod syd i Strandegård Dyrehave og mod nord i Faxe Ladeplads. Læs mere om stierne på www.sjaellandsleden.dk

Shelters – overnatning på vandreruten
Brugere af Sjællandsleden kan benytte shelters placeret hos Strandparkens nabo, Faxehus Efterskole. Pladsen kan benyttes af familier uden reservation (der er mest fred i skoleferierne), større grupper bedes kontakte efterskolen. Læs mere om brug og bookning af shelters på www.faxehus.dk

Vis hensyn
Området er beskyttet af både strandzone og paragraf 3 bestemmelser for sårbar natur. Pas derfor godt på området, vis hensyn til andre gæster og efterlad ikke affald. Skrald medbringes til skraldespanden ved p-pladsen.  Hunde er velkomne i snor. Ridning er ikke tilladt.

Færdsel og ophold på stranden
På kortet nedenfor kan du se hvilken del af stranden der er offentlig (mærket med orange). Her må du bade og opholde dig. Langs den private strand må ophold og badning ikke finde sted indenfor 50 meter fra beboelsesbygninger.

 • Badning sker på eget ansvar.
 • Vis hensyn til andre gæster, naturen og dyrelivet.
 • Det er ikke tilladt at opstille telte eller på anden måde campere på stranden.
 • Efterlad ikke affald på stranden. Der er en affaldsspand ved indgangen til Strandparken, ved den lille parkeringsplads.
 • Anvendelse af grill bør ske med stor forsigtighed, efterlad ikke engangsgrill eller kul på stranden.
 • I perioden 1. april – 30. september skal hunde føres i snor.

 

Information om lån af naturbasen

Naturbasen
Bålhytten huser også en naturbase, som kan bookes af skoler og institutioner. Send en mail til Maiken Højgaard Toftholm mato@faxekommune.dk, og hør om naturbasen er ledig.

 • Husk! når du booker naturbasen har du ret til at bruge grejet, men der er stadig fri adgang for andre gæster i bålhytten, såsom vandrere og familier.
 • Husk! der er pt. ikke noget toilet ved bålhytten, der findes en spade i naturbasen der kan bruges hvis der er nogen der kommer i bekneb
 • Ryd op efter jer så der er pænt til de næste brugere
 • Pas godt på grejet. Send en mail til naturvejlederen hvis der er noget der er i stykker eller andet der ikke er i orden, skriv til naturvejleder@oesm.dk
 • Husk! Der kræves sikkerhedsbriefing for at kunne benytte waders ved stranden. Dette kan klares ved en samtale med Naturvejleder Faxe, ring for at høre nærmere på tlf. 5123 5102.

 

I naturbasen findes pr. 1. maj 2013 følgende udstyr til at undersøge og opleve naturen med:

 • Waders 10 stk. i størrelser fra 28 – 45 og tilhørende redningsveste
 • Fiskenet, med korte og lange skafter 20 stk.
 • Rejestrygenet 2 stk.
 • Vandkikkert 2 stk.
 • Plastikakvarier 4 stk.
 • Insektglas 8 stk.
 • 1 køkkensigte og en graveske
 • Hvide undersøgelsesbakker 5 stk.
 • Spand 2 stk.
 • Snitteknive 12 stk.
 • Økse 1 stk.
 • Fuglekikkerter 10 stk.
 • Gryder 2 stk., trefod og kedel til madlavning
 • Bålhandsker, suppeøse og skærebræt 2 stk.
 • Opvaskebalje, opvaskebørste og sulfo
 • Et par opslagsbøger om dyr og planter
 • Bestemmelsesduge (dyr i havet, smådyr på landjord)
 • Førstehjælpskasse
 • Spade
 • Sav på bagsiden af hytten

Oplagte aktiviteter i Strandparken

 • Arbejde med planter: samle planter, bestemme planter, tegne planter, bruge sanserne og lave huske- og gættelege med planter.
 • Tilberede mad over bål: samle ingredienser i naturen, koge vand til en kop the eller anden varm drik,
 • Arbejde med træ: fx fotosyntese og bål, snitte figurer eller små redskaber af træ
 • Fange smådyr: Fiske smådyr ved stranden eller fange smådyr i skov og krat. Bestemme arter, arbejde med dyregrupper, studere adfærd, lave dyrepas, tegne og fotografere
 • Kreativitet ved stranden: Samle havets materialer, fx muslingeskaller, tang, sten osv. til at skabe små kunstværker.
 • Arbejde med fugle: øve sig i at bruge kikkert, tegne og beskrive fugle
 • Motionsløb: Lave stjerneløb, med små ruter ud i området med poster. For de større også med GPS
 • Arbejde med geologi: samle sten på stranden, sortere og bestemme sten, undersøge stens hårdhed

Links og Ideer til materialer om udeskole og aktiviteter i naturen:

For børnehaver: ”150 gode grunde til at vi skal ud i dag ”, udgivet af Friluftsrådet og Grønne spirer, se også www.friluftsraadet.dk og www.gronnespirer.dk

Danmarks Naturfredningsforening har også naturaktiviteter på hjemmesiden www.dn.dk

For skoler: der er et væld af aktiviteter på skoven i skolens hjemmeside, samt et nyt hæfte ”Udeskole – viden i virkeligheden” se på www.skoven-i-skolen.dk  og  www.udeskole.dk

På hjemmesiden www.mitvadehav.dk kan man finde ideer til undervisning ved stranden

Gyldendal uddannelse har udgivet bogen ”Ud i naturen – aktiviteter i den nære verden” af Dorrit Hansen m.fl.

 

God fornøjelse og god arbejdslyst i Naturbasen :-)

 

Sara Gelskov, Faxe, april 2013