Engelsk og tysk

Vi udvikler undervisningsforløb i engelsk og tysk, som kan integreres i eller tilføjes vores forløb i historie og samfundsfag.

Vi vil stille skriftlige kilder til rådighed, der kan analyseres og fortolkes før, under eller efter undervisningsforløbet.

Vi ønsker at integrere kilderne i undervisningen på museet og for at sætte sprogindlæringen ind et bredere perspektiv.

Har du forslag til eller erfaringer med tværfaglige forløb, der involverer faget engelsk eller tysk, så kontakt museumsformidler Dorthe Godsk Larsen dgl@oesm.dk.