Fossiljagt

0.-2. klasse: Et 63 mio år gammelt koralrev undersøges, og eleverne finder deres egne fossiler i Faxe Kalkbrud.

Målgruppe 0.-2.kl.
Antal elever Anbefalet 30 elever
Varighed 2 timer               
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud   
Fag Natur/teknik
Se prisliste
Trinmål         

  • kende til kategorier af dyr, herunder fortidsdyr
  • opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
  • anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler

På Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud står eleverne ansigt til ansigt med den fjerne fortid. De møder nemlig et koralrev fra fortiden, der er spækket med spændende fossiler.

Elevforløbet begynder i museets smukke udstilling på 1. sal. Her inddrager vi udstillingens fossiler og bruger dem til at fortælle eleverne om de dyr, der levede i havet i Faxe for 63 millioner år siden. Dengang hvor hajer og krokodiller levede side om side med rødfisk, snegle og muslinger.

Herefter går turen ned i kalkbruddet, hvor det er elevernes tur til at være fossilfindere. Vi udleverer værktøjet, og hurtigt griber opdagelsens sus eleverne i jagten på at få det flotteste fossil med hjem.

Elevernes evner til at iagttage og observere er i centrum. Fossilbestemmelsen trækker desuden på deres forhåndsviden om dyr og planter samt deres metodiske færdigheder i at sortere og klassificere.

Kalkbruddet indeholder rige mængder af fossiler. Derfor får alle en god oplevelse og gør fine fund. De særligt dygtige kan måske endda komme hjem med en 63 millioner år gammel hajtand.

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb i om livets udvikling. Forløbet tilpasses det enkelte klassetrin.