Fossiljagt

3. - 6. klasse: Eleverne finder fossiler i et 63 millioner år gammelt koralrev og står ansigt til ansigt med en fjern fortid.

Målgruppe 3.-6. klasse
Antal elever 30
Varighed 2 timer
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud
Fag Natur/teknik
Se prisliste

Trinmål         

  • redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling
  • kende forskel på det levende og det ikke-levende ud fra enkle kriterier
  • sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil
  • kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper

På Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud står eleverne ansigt til ansigt med den fjerne fortid. Her møder dem nemlig et koralrev fra fortiden, der er spækket med beviser på tidligere liv – i form af forskellige fossiler.

Elevforløbet begynder i museets smukke udstilling på 1. sal. Her inddrager vi udstillingens fossiler og bruger dem til at fortælle eleverne historien om de dyr, der levede i det hav, der dækkede Faxe for 63 millioner år siden. Sammen med eleverne kigger vi på den geologiske tidslinje og vi fortæller om Jordens store masseuddøen.

Herefter går turen ned i kalkbruddet. Eleverne får udlevet værktøj, og herfra er det deres tur til at bruge sanserne, og finde deres egne fossiler på fortidens koralrev. Opdagelsens sus griber hurtigt eleverne i jagten på det flotteste fossil, og deres evne til at observere er hurtigt i centrum. Fossilbestemmelsen trækker desuden på deres forhåndsviden om dyr og planter, og de får brug for deres metodiske færdigheder i at sortere og klassificere.

Kalkbruddet indeholder rige mængder af fossiler. Det sikrer, at alle får en god oplevelse og gør fine fund. De særligt heldige kommer måske endda hjem med en 63 millioner år gammel hajtand i lommen.

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb i om livets udvikling. Vi tilpasser forløbet efter det enkelte klassetrin.