Fossiljagt

7.-10. klasse: Eleverne udforsker Faxe Kalkbrud - et økosystem, hvor der engang har levet hajer og krokodiller

Målgruppe 7.-10. klasse
Antal elever 30
Varighed 2 timer
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud
Fag Geografi/Biologi
Se prisliste

Trinmål         

  • redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling (geografi, biologi og fysik/kemi)
  • forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer (biologi)

På Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud kan eleverne udforske et 63 mio. år gammelt økosystem, der er spækket med fossiler. Igennem indsamling, sortering og klassifikationen af fossilerne får eleverne hurtigt indblik i fortidens biodiversitet.

Elevforløbet begynder i museets smukke udstilling på 1. sal, hvor vi trækker historierne frem om kalkbruddets geologi. På udstillingens geologiske tidskala gennemgår vi sammenhængen imellem arternes opstående og jordens alder, og vi fortæller om Jordens store masseuddøen. Vi bruger fossilerne i udstillingen til at fortælle om fortidens liv – og bruger bl.a. de fossile fund af tænder og knogler til at illustrere, at der engang svømmede hajer og krokodiller rundt i Danmark.

Herefter går turen ned i kalkbruddet. Eleverne får udleveret værktøj og herfra skal de selv udforske koralrevet. Elevernes evner til at observere og klassificere er i centrum, og opdagelsens sus griber dem hurtigt i jagten på det flotteste fossil. Kalkbruddet er meget rigt på fossiler og derfor får alle en god oplevelse og fine fund med sig hjem. 

Den store mængde af fossiler som koraller, snegle, muslinger og armfødder gør det muligt at indsamle materiale, der kan arbejdes videre med indenfor emner som eks. biodiversitet, livets udvikling eller arters specialisering.

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb indenfor geografi og biologi og er særligt velegnet til tværfaglige forløb omkring livets udvikling og evolution. 

Vi tilpasser forløbet efter det enkelte klassetrin.

Foto: Anja Gaard Olsen