Et 63 mio år gammelt økosystem

STX: Eleverne observerer og klassificerer, når de i felten undersøger et fossilt koralrev

Målgruppe STX
Antal elever 32
Varighed 2 timer
Sted Geomuseum Faxe og Faxe Kalkbrud
Fag Naturgeografi C og B/Biologi C, B og A  
Se prisliste            
 

Faglige mål og kernestof         

  • Jorden og livets udvikling i et langt tidsperspektiv
  • økologi, herunder undersøgelse af et økosystem

Gennem forløbet på Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud kan eleverne udforske et 63 mio. år gammelt økosystem, der er spækket med fossiler. Igennem indsamling, sortering og klassifikationen af fossiler får eleverne hurtigt indblik i fortidens biodiversitet. Elevforløbet begynder i museets smukke udstilling på 1. sal. Her trækker vi historierne frem om kalkbruddets geologi, de geologiske tider og Jordens store masseuddøen. Vi inddrager udstillingens fossiler til at illustrere, hvordan fortidens liv så ud i et dansk havområde, hvor der dengang svømmede hajer og krokodiller rundt.

Derefter får eleverne udleveret værktøj, og så går turen ned i kalkbruddet. Herfra er det elevernes tur til at undersøge koralrevet via deres evner til at observere og klassificere i felten. Eleverne gribes hurtigt af oplevelsens sus i jagten på det flotteste fossil, og fordi der er så mange fossiler i kalkbruddet, kan alle få fine fund med hjem. Efter turen i kalkbruddet er det muligt at bestemme sine fund i museets udstilling ved forhåndsaftale med guiden.

Den store mængde af fossiler som koraller, snegle, muslinger og armfødder gør det muligt for eleverne at indsamle materiale, der kan arbejdes videre med i undervisningen indenfor emner som eks. biodiversitet, livets udvikling eller arters specialisering.

Besøget i kalkbruddet kan med fordel indgå i forløb indenfor naturgeografi og biologi, og det er særlig velegnet til tværfaglige forløb omkring livets udvikling og evolution. Vi tilpasser forløbet efter det enkelte klassetrin.