BESTYRELSE

Østsjællands Museums bestyrelse består af følgende medlemmer.

 • Lars Kirdan ​(f.1958), formand
  Medlem af bestyrelsen fra 2017
  Baggrund: Cand.scient.pol. fra Århus Universitet, Nordic Director of Business Development, Public Sector, SAS Institute.
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Bestyrelsesmedlem for Tuborg Fondet, Bestyrelsesmedlem for konsulenthuset Sherpa, Næstformand i bestyrelsen for Holland House, Rådgiver for Truemax Academy.
   
 • Morgens Haugaard Nielsen  (f. 1958)
  Medlem af bestyrelsen fra 2017.
  Baggrund: Borgmester Stevns Kommune
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Visit Sydsjælland Møn, Formand for Østersøpartnerskabet for turisme, Formand for Østsjællands Beredskab, Bestyrelsesmedlem i Rødvig Fiskerihavn, Bestyrelsesmedlem i Stevns Erhvervsråd, Bestyrelsesmedlem i Lund Havn.
   
 • Knud Erik Hansen (f. 1951)
  Medlem af bestyrelsen fra 2017
  Baggrund: Borgmester Faxe Kommune
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Kommunekontaktrådet, Politiets Kredsråd, Næstformand i Det Fælles Beredskab, Næstformand for KKR Sjælland, Bestyrelsesmedlem Universaty College Sjælland, Bestyrelsesmedlem Midtsjællands Gymnasium, Bestyrelsesmedlem Alkohol & Samfund, Bestyrelsesmedlem Greater Copenhagen. 
   
 • Jens Carl Jørgensen (f. 1951) 
  Foreningsvalgt, medlem af bestyrelsen fra 2008.
  Baggrund: Jurist, fhv. dommer.
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Verdensarvsrådet Stevns Klint, Stevns Turistforening, Selskabet Højeruplund.
   
 • Inger Andersen (f. 1947), næstformand
  Foreningsvalgt, medlem af bestyrelsen fra 1994-2002 (udpeget af Fakse Kommune) og igen fra 2006.
  Baggrund: Pædagog, børnehaveklasseleder. Medlem af Faxe Byråd fra 1994 samt Faxe Kommunes Erhvervs- og kulturudvalg og Social- og sundhedsudvalg.
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Faxe Ældreboligselskab (formand), Børn- og Ungeudvalget (formand), Faxe Ladeplads fiskerihavn, Synscentralen, Æblehaven I/S
   
 • Poul Christiansen (1953) 
  Foreningsvalgt, medlem af bestyrelsen fra 2008.
  Baggrund: Direktør, bogtrykker Faxe Bogtryk/Grafisk.Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Grafisk Arbejdsgiverforening Sjælland Syd og Øerne (formand), Danske Bank Fonden
   
 • Dorte Nybjerg (f. 1968)
  Udpeget af Faxe Kommune. Medlem af bestyrelsen fra 2014
  Baggrund: Erhvervsuddannet, selvstændig. Medlem af Faxe Byråd; 1. viceborgmester, Erhvervs- & kulturudvalget i Faxe Kommune (formand), Økonomiudvalget (medlem)
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Business Faxe, Turismenetværk Sjælland/Møn, Nordea's Bankråd Haslev

 

 • Martin Steen Andersen (f. 1968)
  Foreningsvalgt. Medlem af bestyrelsen fra 2008.
  Baggrund: Jurist, advokat – Advokaterne på Trianglen, Advodan, Store Heddinge.
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Venstre på Stevns
   
 • Bjarne Østergård Rasmussen (f. 1955)
  Udpeget af Stevns Kommune. Medlem af bestyrelsen fra 2010.
  Baggrund: Dyrlæge, Ejer af Hårlev Dyreklinik. Medlem af kommunalbestyrelsen på Stevns, Natur- Fritids- og Kulturudvalget (formand). Økonomiudvalget (medlem).
  Andre bestyrelsesposter og tillidshverv: Medlem af Provstiudvalget for Tryggevælde Provsti, Medlem af Styregruppen Stevns Klint, Kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen for Landsforeningen Martin A Hansen, Kommunalbestyrelsens repræsentant i den politiske styregruppe for Kulturregion Storstrøm, Kommunalbestyrelsens repræsentant i den politiske styregruppe for Kulturmetropol Øresund.