Forskning

Koldkrigsmuseum Stevnsfort er ved at styrke sin forskning i Den Kolde Krigs historie. Målet er at skaffe museet ny viden om perioden med udgangspunkt i Stevnsfort og Stevns' placering i NATO's forreste frontlinie mod øst.

Museet har et formaliseret samarbejde omkring forskning med SAXO-Instituttet, Københavns Universitet og samarbejder endvidere med andre relevante institutioner og forskere omkring sine projekter; bl.a. Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Kulturstyrelsen og Arkitektskolen i Århus.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort har i øjeblikket fokus på tre særlige områder.

 

Bombesikker - Byggeri til den ultimative konfrontation

Et forskningsprojekt om byggeri i Danmark fra Den Kolde Krig med henblik på beskyttelse mod atomangreb.

Hvordan sikrer man videreførelse af et samfund under og efter en atomkrig? Hvilke dele af samfundet skal man beskytte og hvordan? Under Den Kolde Krig var én af løsningerne at sprede de vitale militære og civile samfundsfunktioner ud i landet og forsøge at beskytte dem ved at opføre atomsikre bygningsanlæg. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge omfanget, arten og værdien af det byggeri, som blev gennemført for at sikre såvel vitale samfundsfunktioner som befolkningen mod virkningerne af en atomkrig.

Forskningsprojektet gennemføres af museumsinspektør Thomas Tram Pedersen og er knyttet til Kulturstyrelsens kortlægning og udpegning af bygningsanlæg fra Den Kolde Krig.

 

Den Kolde Krigs Danmarkskort

 

Kortlægning og udpegning af bygningsanlæg fra Den Kolde Krig

Koldkrigsmuseum Stevnsfort bidrager sammen med en række andre museer og myndigheder til en kortlægning af de over 1.400 bygningsanlæg rundt om i Danmark, som blev brugt til militære formål under Den Kolde Krig. Blandt andet sidder museet i den arbejdsgruppe, der har identificeret og registreret alle anlæggene, og museet indgår i den gruppe, der fastlægger den historiske baggrund for udpegningen af bevaringsværdige anlæg.

 

Børn og krig

Etiske problemstillinger, når krig formidles til børn

Koldkrigsmuseum Stevnsfort har taget initiativ til et netværk blandt museer og institutioner, omkring de mange etiske problemstillinger, der knytter sig til det svære tema; hvordan formidler man krig til børn. Museet arbejder på at samle en række artikler om temaet i en antologi, som vil blive udgivet af museet.